Coredaet is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Om onze proposities te ondersteunen maken wij gebruik van aangekocht of rechtenvrij beeldmateriaal. Bent u desondanks van mening dat u geen toestemming heeft gegeven voor gebruik van uw beeldmateriaal, of dat wij mogelijk iets hebben gemist dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen.